ISS: Een optimale werkplek met behulp van IoT-data

ISS is wereldwijd één van de meest toonaangevende leveranciers van facilitaire diensten.
In nauwe samenwerking met Microsoft en ISS heeft Delegate een dataplatform ontwikkeld dat gebruikmaakt van IoT-technologie om inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op het comfort op de werkplek – zoals bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid, CO2- en geluidsniveau. Doel is het gebruik en de beschikbaarheid van ruimtes te beheren en om afvalinformatie te verzamelen om zo de CO2-voetafdruk te verkleinen. Met een datagestuurde aanpak is ISS altijd verzekerd van een optimale werkomgeving in hun gebouwen, ten behoeve van hun klanten en het milieu.
ISS wil de tevredenheid van haar klanten verbeteren door een meer optimale werkomgeving in hun gebouwen te creëren door middel van een datagestuurde aanpak.

IoT is de term voor de technologie die gewone fysieke apparaten en producten digitaal maakt door ze met het internet te verbinden. Delegate heeft een schaalbaar dataplatform voor ISS gecreëerd dat verschillende gegevensbronnen in één overzicht verzamelt.

Met de hulp van Delegate en Microsoft heeft ISS met succes een IoT-dataplatform geïmplementeerd, met als vier belangrijkste functies:

Fundamentele Comfortprognose:

De oplossing geeft (bijna) realtime inzicht in de met comfort verbonden factoren in ISS gebouwen – temperatuur, luchtvochtigheid, kooldioxidegehalte en geluidsniveau – door deze met behulp van IoT-sensoren in elke ruimte te registreren.

Bezetting:
De oplossing toont de beschikbaarheid van ruimtes, zodat het bijvoorbeeld zichtbaar wordt of een geboekte ruimte daadwerkelijk bezet is of leeg staat. Met de nieuwe oplossing kan ISS bovendien een historisch overzicht genereren van de beschikbaarheid van ruimtes en het gemiddelde gebruik berekenen.

Werkplekervaring:
De oplossing onderzoekt de activiteit van eindgebruikers en brengt zo bedrijfspatronen in kaart die, door de inzichten die ze verschaffen, bijdragen aan de creatie van nog betere servicemogelijkheden.

Afval Online:
De IoT-oplossing geeft ISS informatie over afvalverbruik die met hun klanten gedeeld kan worden om zo hun CO2-voetafdruk te reduceren.
Daarnaast is het nieuwe IoT-dataplatform van ISS ook klaar om toekomstige gebruikssituaties te ondersteunen waarbij het volgende al van kracht is:

  • Betere servicefuncties: inzicht in bedrijfspatronen om betere servicefuncties te bieden: vergaderzalen, kantoorruimtes, ontspanningsruimte.

De hulp van Delegate en Microsoft maken het ISS mogelijk om, door middel van IoT-technologie, haar werkplekken te optimaliseren en efficiënter te gebruiken. Met een nieuw IoT-dataplatform kan ISS zowel de beschikbaarheid van ruimtes als het afvalverbruik binnen gebouwen beheren, evenals inzicht verkrijgen in factoren die van invloed zijn op het comfort op de werkplek, zoals bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid, CO2- en geluidsniveau.

De nieuwe technologie en het platform geven zowel onze klanten als ISS inzicht in het comfort van en de ervaring op de werkplek. We creëren inzicht en transparantie rond afval, wat vanuit milieuperspectief één van de belangrijkste onderwerpen is voor zowel onze klanten als onszelf. En deze inzichten zijn zeer belangrijk omdat ISS, naarmate we meer en meer inzicht krijgen in wat er in onze gebouwen gebeurt, kan beginnen met adviseren op dit gebied.” — Nada Elboayadi, hoofd Global Big Data bij ISS