FALCK: App voor salarisbeheer zorgt voor meer transparantie bij salarisonderhandelingen

Falck is opgericht in 1906 en is gespecialiseerd in het bieden van dienstverlening binnen de gezondheidszorg en hulp bij noodsituaties. Falck is inmiddels actief in 30 landen en heeft meer dan 27.000 medewerkers.
Falck heeft met hulp van Delegate een app ontwikkeld voor het afhandelen van de jaarlijkse salarisonderhandelingen. De app zorgt voor een transparant, kosteneffectief en efficiënt beheer van het salarisonderhandelingsproces in de organisatie.

Als onderdeel van haar inspanningen om de interne bedrijfsvoering te digitaliseren, heeft Falck met behulp van Microsoft Power Platform de basis gelegd voor het ontwikkelen van apps.

In dit verband wil Falck een nieuwe app-oplossing ontwikkelen die het jaarlijkse salaris- en bonusonderhandelingsproces kan beheren. Elk jaar krijgen de managers binnen de organisatie een budget dat onder hun medewerkers dient te worden verdeeld. Tot nu toe werd dit handmatig gedaan met behulp van Excel-spreadsheets – een proces dat niet alleen tijdrovend en foutgevoelig is, maar dat ook grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

“De grootste problemen bij het salarisonderhandelingsproces zijn het omslachtige en tijdrovende karakter en het gebrek aan inzicht dat het oplevert.” – Felipe López, Power Platform Manager bij Falck

In nauwe samenwerking hebben Delegate en Falcks Power Platform-team Falcks nieuwe app Merit ontwikkeld voor het afhandelen van salarisonderhandelingen. Met Delegates technische en procedurele kennis van Power Platform heeft het slechts een paar maanden geduurd om dat doel te bereiken.

Bij het ontwikkelen van de app lag de focus vooral op waardecreatie, kostenbesparing en het minimaliseren van risico’s. Het beveiligingsniveau van de app wordt gegarandeerd via het low-code beveiligingsmechanisme in Microsoft Dataverse; een belangrijk onderdeel van Power Platform dat 100 procent controle en gegevensbeveiliging biedt. De technologie zorgt er onder meer voor dat er toegangsbeperkingen kunnen worden ingesteld, zodat m;edewerkers alleen die gegevens kunnen zien waartoe zij geautoriseerd zijn.

“Toen ik besloot dat we aan deze app-oplossing moesten gaan werken, keek ik naar de bedrijfswaarde en de strategische relevantie. We kozen hiervoor omdat we wisten dat een goede, veilige gebruikerservaring kosteneffectief zou zijn en ervoor zou zorgen dat meer belanghebbenden in de gehele organisatie er gebruik van zouden maken. We wisten ook dat we veel geweldige functies op Power Platform konden gebruiken om de app te bouwen.” – Felipe López, Power Platform Manager bij Falck

Met de nieuwe oplossing beschikt Falck over een intuïtieve app die eenvoudig te gebruiken is en die het proces rond salarisonderhandelingen aanzienlijk efficiënter maakt. Tot nu toe kostte het proces wel anderhalve maand, terwijl het nu slechts 15 dagen duurt.

In het oorspronkelijke proces ontbrak het aan overzicht en transparantie. Loondiscussies werden eerder gedreven door aannames dan gegevens. Met de nieuwe app-oplossing kan Falck realtime analyses bieden, zodat managers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen op basis van feitelijke gegevens.

“Door Power BI, Power Automate en Powers Apps te combineren, hebben we het proces kunnen automatiseren. De toevoeging van Power BI-rapportage is een gamechanger geweest, omdat de managers binnen Falck nu analytische tools tot hun beschikking hebben die hen kunnen helpen de beste beslissingen te nemen.” – Felipe López, Power Platform Manager bij Falck